Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2017/2018

Indskrivningen til børnehaveklasse til skoleåret 2017/2018 foregår i uge 46-47-48 ved digital tilmelding via kommunens hjemmeside

www.hedensted.dk/skolestart

 

Forældre til de kommende børnehaveklasseelever vil i uge 45-46 modtage indskrivningsmateriale fra distriktsskolerne.

 

Fredag, d. 2. december 2016 er sidste frist for tilmelding til skole.

 

Børn indskrives i børnehaveklasse i det år, hvor de fylder 6 år.

 

 

Nærmere oplysninger om valg af anden skole end distriktsskolen, udsættelse eller tidlig optagelse, befordringsregler mm., se kommunens hjemmeside www.hedensted.dk eller kontakt skolen eller Læring på tlf. 79 75 50 00.

 

 

Med venlig hilsen

 

Læring – Læring i skolen

Hedensted Kommune