Skolebestyrelsens årsberetning 2016-2017

Så er skoleåret 2016-2017 vel overstået, og såvel elever som personale gået på velfortjent sommerferie. På denne tid gøres der vanen tro status over årets gang i skolebestyrelsen.

Det var med stor glæde, at vi i skolebestyrelsen modtog beskeden om, at Hedensted Skole skulle igennem en stor renovering. Indskoling og hovedbygningen skulle sammenbygges, og alle de gamle lokaler stod foran en renovering.

I skrivende stund er projektet ikke helt færdigt, men det nærmer sig med hastige skridt. Der er naturligvis løbende hen over skoleåret orienteret om processen, og hvilke udfordringer byggeriet medførte. Særligt den trafikale situation imellem boldhallen og skolen har været og er stadigt en udfordring. Men det er naturligvis dejligt at se, hvordan skolen fremstår til slut.

Der er i det forgangne år lavet de første tiltag til en forældreforening. Status er, at foreningen er stiftet, og et informationsmateriale vil blive præsenteret på kommende forældremøder. Der vil være rig mulighed for interesserede i at komme i foreningens bestyrelse og præge arbejdet fra start.  

Vi har i løbet af skoleåret gennemgået og opdateret skolebestyrelsens principper samt nogle af Hedensted Skoles politikker. De opdaterede principper og politikker kan findes på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen.

Vi har fået et interessant indblik i det særlige arbejde, der ydes for og med ordblinde elever. Det bliver spændende at følge.

Her ved indgangen til et nyt skoleår, vil jeg gerne takke Susanna Slipsager, Jesper Lund og Mikkel Høj Gravesen for deres indsat i det forgangne år samt byde velkommen til deres suppleanter Morten Seindal Krabbe, Søren Breinholt og Lasse Krabsen Kloster.   

Når vi ser fremad på det kommende skoleår, ser vi i skolebestyrelsen særligt frem til forårets kommende valg til skolebestyrelsen. Vi håber naturligvis på, at mange i forældregruppen på kommunes største skole vil møde op og benytte sig af muligheden for at få et særligt indblik i og mulighed for at præge dagligdagen på vores børns skole.

På skolebestyrelsens vegne

Søren Gregersen