Vi fremmer god trivsel

Når vi tager hensyn til hinanden
Når vi er tolerante
Når vi hjælper hinanden
Når vi forebygger, så vi undgår, at problemerne opstår
Når vi er ansvarlige forældre
Når vi tør handle og tage ansvar

Håndbog for klasseforældreråd

For hver enkelt klasse vælges der hvert år et klasseforældreråd. Det anbefales, at der løbende sker en udskiftning af rådet.

Lars Bom:

”Man mobber ikke sine forældres venners børn”

Skolebestyrelsen juni 2009