Forsikringer

Hedensted Skole/Kommune har ikke nogen lovpligtig forsikring. Det anbefales derfor at tegne en ulykkesforsikring, der dækker i alle døgnets timer og samtidig giver eleven størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.
 
Hvis eleverne forvolder hinanden skade.
Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Den slags sager kan henvises til afgørelse imellem eleverne (hjemmene), evt. gennem deres indbo- / ansvarsforsikringer
 
Skade på skolens ting.
Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.
 
Skolen har intet ansvar for de ting, elever tager med i skolen, penge, bolde, cykler, tøj m.m., og der er ingen forsikringsmæssig dækning.