It-strategi

Hedensted Skoles IT-strategi

Hedensted Skoles IT-strategi

I den nationale strategi for it i folkeskolen står der bl.a.,
at alle elever frem mod 2014 skal have en computer (bærbar pc, tablet el.) i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr til rådighed for de få elever, der ikke selv har en bærbar enhed.

National strategi for it i folkeskolen

Allerede i dag har en stor del af eleverne deres egen bærbare enhed med i skole. Dette opleves som en stor gevinst for elevernes læring, da det betyder, at alle elever har en bærbar enhed til rådighed, samt at der er mindre spildtid og mere tid til læring, da eleverne ikke først skal hente skolens computere, der ikke altid er til rådighed.

For at støtte elevernes læring er målet, at alle elever medbringer deres egen bærbare enhed.

Vi opfordrer til, at eleverne fra 0.-9. klasse medbringer deres egen bærbare enhed.
Skolen sørger for, at der er skabe i klasselokalerne, hvor elevernes bærbare enheder kan blive låst inde. Dette er meget vigtigt, da det er familiens forsikring, der skal dække, hvis der sker noget med disse.
Der vil blive mulighed for opladning, men det forventes, at den bærbare enhed er fuldt opladet hjemmefra.

Hvis der er enkelte elever, der ikke kan medbringe egen bærbar enhed, vil der fortsat være mulighed for at låne skolens computere i skoletiden på samme vilkår som i dag.

Nogle forældre har spurgt, hvad skolen anbefaler, eleverne medbringer.
Skolen anbefaler, at eleverne i 0.-3. klasse medbringer iPads, og eleverne i 4.-9. klasse medbringer bærbare computere.
Dette er dog ikke et krav.
Det er derimod vigtigt, at enhederne ikke vejer for meget, kan holde strøm og har en rimelig hastighed.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte skolens ledelse.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen og skolens ledelse