Om Skolen

I 1955 blev skolen udbygget med den fløj, der nu rummer støttecenteret og datalokalerne. I 1968 stod Fynsplanen færdig med klasselokaler, faglokaler, pædagogisk servicecenter og personalerum. I 1988 blev skolen udvidet med Sydfløjen, Nordfløjen, administration og aula. I foråret 2008 blev det nybyggede indskolingshus, Danmark, for 0. - 2. klasse taget i brug.

Skolen har ca. 750 elever, hvoraf nogle elever kommer fra Daugård Skole efter 6. klasse. Der er et tæt og fastlagt samarbejde med fødeskolen omkring modtagelse og indkøring af elever herfra.

Skolen har en SFO - Fritidshuset - med ca. 300 børn fra 0. - 4. klasse, som har til huse i 'Danmark'.

Hedensted Skole er også centrum for en del fritidsaktiviteter fra lokalsamfundets borgere. Lokalerne benyttes flittigt af blandt andre Hedensted-Løsning Aftenskole, VUC, Hedensted Badmintonklub, Hedensted Gymnastikforening.

Hedensted Skole har 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 afdelingsleder, 1 SFO-leder, 50 lærere, 16 pædagoger/pædagogmedhjælpere, 1 teknisk serviceleder, 1 teknisk serviceassistent, 2 sekretærer.