D. 1. april modtager vi brobygningsbørn fra børnehaverne.

Forældre, hvis børn er optaget på Hedensted Skole vil blive indkaldt til informationsmøde, hvor man vil  høre nærmere om, hvordan vi her på skolen laver brobygning for de kommende børnehaveklassebørn.

Målet med brobygning i Hedensted kommune er:
  • at børnene forud for skolestart i august får et solidt kendskab til skolens og SFO'ens fysiske rammer, de voksne og de børn, som de skal dele klasse og årgang med i de kommende år med det formål, at det nye læringsmiljø opleves som en tryg ramme for barnet.
  • at bygge bro og skabe sammenhæng imellem indhold og kultur i børnehave og børnehaveklasse/SFO - sådan at børnehaven forbereder og børnehaveklasse/SFO arbejder videre.
Det betyder, at personalet i børnehave og skole skal kende kulturen hos hinanden for bedre i arbejdet med børnene at kunne udnytte lighederne - og være bevidste om forskellighederne, så ændringer kan præsenteres for børnene på en hensigtsmæssig måde.