Retningslinjer ved brug af 2-dagsmodul i SFO’en

  • 2-dagsmodul fra og tilmeldes via den digitale pladsanvisning på Hedensted Kommunes hjemmeside.
  • Som forældre opretter man på Tabulex selv de faste fridage, hvor ens barn ikke kommer i SFO.
  • Ændring af de to dages placering skal varsles mindst 10 dage inden til SFO-leder Henning Anthonsen via Forældre-Intra.
  • Ved 2-dagsmodul skal pasning i ferier og på skolefridage tilkøbes.
  • Børn med 2-dagsmodul inviteres med til alle arrangementer, der afholdes udenfor SFO’ens normale åbningstid. Man kan ikke deltage i særlige aktiviteter el. lign. i SFO’ens åbningstid de dage, man ikke er tilmeldt.