Lidt om Fritidshuset

Fritidshuset er en del af Hedensted Skole, som deler lokaler med indskolingen, der har til huse i ”Danmark”.

Der er ca. 210 børn i Fritidshuset i alderen 6 - 12 år.

Børnene er fordelt på følgende 2 afdelinger, der er opdelt efter alder således, at:

 • Lillebælt består af børn fra 0. og 1. klasse - mens
 • Storebælt primært består af de ældste børn, 2. til og med 5. klasse.

Begge afdelinger har en funktionsopdelt struktur, hvor vi gennem samværet med børnene og alsidige aktiviteter forsøger at tilgodese det enkelte barns behov/interesse.

I Fritidshuset lægger vi vægt på nøgleord som selvfølelse, ansvarlighed, udvikling og respekt for individet.

Derfor er det vigtigt, at:

 • møde det enkelte barn, hvor det er.
 • børnenes lege og venskaber prioriteres højt.
 • børnene er omgivet af voksne, der har tid til at lytte.
 • de voksne er ”ægte” og sætter rimelige grænser.
 • det enkelte barn har mulighed for at vælge.
 • børnene får udfordringer og oplevelser gennem forskellige aktiviteter.
 • give plads til drenges og pigers forskelligheder i vores praksis.

I 2000 søsatte Hedensted Kommune et projekt med det mål at udvikle nye metoder til læring i folkeskolen. Fritidshuset deltager som SFO til Hedensted Skole i udviklingsprojektet Leg og Læring. Som en følge heraf deltager alle uddannede pædagoger i undervisningen på Hedensted Skole, bl.a. for, på denne måde, at sikre en helhed for barnet, i en til tider hektisk hverdag…

Hvad kan vi tilbyde dig som studerende?

Vi kan tilbyde:

 • et hus i fortsat udvikling.
 • frihed til at afprøve dig selv.
 • åbenhed overfor debat / diskussion.
 • engagerede praktikvejledere.
 • mulighed for at være studerende.
 • tilrettelæggelse af regelmæssige konferencetimer.
 • en personalegruppe, der ”svinger” godt sammen.
 • mulighed for medindflydelse.

Hvad forventer vi af den studerende i øvelsespraktik?

Vi forventer, at du:

 • sætter god tid af til forbesøget.
 • deltager aktivt og engageret i alt, hvad der foregår i Fritidshuset og på Hedensted Skole, også i møderne.
 • sætter spørgsmål ved Fritidshuset pædagogiske praksis m.m.
 • har situationsfornemmelse.
 • har en positiv indstilling / forventning til praktikforløbet.
 • har stor nysgerrighed.
 • indgår i det daglige samarbejde med det øvrige personale.
 • sætter dagsorden for konferencetimerne i samarbejde med vejlederen.
 • øver dig i at modtage / give kritik.
 • er loyal / ansvarlig overfor Fritidshusets normer og værdier.
 • deltager aktivt og engageret i udviklingsprojektet Leg og Læring på Hedensted Skole i 10-12 timer pr. uge.

Hvad forventer vi af den studerende i 1. lønnet praktik?

Ud over de allerede nævnte forventninger, forventer vi, at du:

 • kan planlægge og gennemføre pædagogiske forløb.
 • kan udfylde en medarbejders rolle, såvel i Fritidshuset som på Hedensted Skole.
 • arbejder på at sammenkæde teori og praksis.
 • tør være dig selv og arbejde med dig selv.
 • tør tage egne initiativer.
 • indgår i forældrearbejdet.

Hvad forventer vi af den studerende i 2. lønnet praktik?

Udover ovennævnte forventninger, forventer vi, at du:

 • arbejder ud fra et helhedssyn.
 • har pædagogiske visioner.
 • har egne meninger / holdninger og tør stå ved dem.
 • er bevidst om dine stærke / svage sider.

Har du spørgsmål til os - så ring på 75 89 11 22.